Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > portal ucznia > popularyzacja chemii

Biotechnologia i kształcenie w tym zakresie

Autor: Zdzisław Żak
„Niedziałki” nr 5/2000(38), s. 81

Jak sugeruje autor: „biotechnologia w XXI wieku powinna być dziedziną absorbującą zainteresowania młodych pokoleń Polaków”. Choć wiemy, że już odkrycia w XVIII i XIX wieku posłużyły do świadomego wykorzystania mikroorganizmów do produkcji wielu metabolitów, to dopiero lata 70. zaowocowały rozwojem nowoczesnej biotechnologii. Stąd zrodził się pomysł kształcenia młodych Polaków w zakresie dziedzin podstawowych, a w szczególności biotechnologii molekularnej, a także w zakresie praktycznym: przygotowywanie kursów o profilu biologiczno-medycznym, studiów z technologii przemysłu spożywczego, z wykorzystania biotechnologii w produkcji przemysłowej oraz z zastosowania biotechnologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Biotechnologia i kształcenie w tym zakresie
 

Chemia na Marsie

Autor: Bartosz Krzyżanowski
„Niedziałki” nr 2/99(30), s. 36

W artykule znajdziemy próbę odpowiedzi na kilka intrygujących pytań: Czy ocieplenie i pogrubienie atmosfery Marsa umożliwi życie na tej planecie? Jakie wnioski wynikają z analizy powierzchniowej warstwy marsjańskich skał i gleby? Czy są tam surowce do produkcji materiału napędowego do rakiet?

Chemia na Marsie
 

Polisacharydy - skarb nadchodzącego tysiąclecia

Autor: Piotr Tomasik
„Niedziałki” nr 1/2000(34), s. 2 

Artykuł rozpoczyna serię kilku ciekawych doniesień o biologicznej roli cukrowców. Autor podkreśla rolę polisacharydów jako związków biodegradowalnych oraz surowców łatwo dostępnych i odnawialnych, atrakcyjnych ekonomicznie, a także posiadających duże znaczenie gospodarcze, gdyż stanowiących na przykład ważny surowiec do produkcji metanolu. Piotr Tomasik wymienia też różnice w składzie skrobi różnego pochodzenia i podaje przykłady wykorzystania modyfikowanej skrobi do produkcji energii i rozmaitych wyrobów, takich jak: środki spożywcze i składniki żywności niskokalorycznej w przemyśle spożywczym, nośniki woni i barwy w przemyśle kosmetycznym, kleje i apretury w przemyśle tekstylnym i wiele, wiele innych.

Polisacharydy - skarb nadchodzącego tysiąclecia
 

Wanad

Autor: Marta Nowak
„Niedziałki” nr 2/99(30), s. 30

We wstępie do artykułu opisano legendę dotyczącą historii odkrycia wanadu. Omówiono także jego właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wiadomości te są uzupełnione o wskazanie na pozytywne i negatywne działanie tego metalu na organizm zwierząt i człowieka.

Wanad
 

Niekonwencjonalne źródła energii

Autor: Katarzyna Adamczyk
„Niedziałki” nr 2/99(30), s. 34 

Organizmy żywe zarówno dla zachowania swej struktury, jak również do wykonywania wielorakich czynności potrzebują energii. Esej przygotowany przez studentkę Katarzynę Adamczyk na seminarium z chemii nieorganicznej przypomina, że głównym źródłem energii na Ziemi jest Słońce. Ogromna część energii słonecznej jest wymieniana na sposób ciepła. Pozostała ilość jest zawarta w energii potencjalnej wód w rzekach, energii przypływów i odpływów mórz, energii wiatrów, energii zgromadzonej w roślinach w procesie fotosyntezy.

Niekonwencjonalne źródła energii
 

Trójwymiarowa chemia

Autor: Barbara Rys
„Niedziałki” nr 2/99(30), s. 24 

Właściwości fizykochemiczne i biologiczne materii są uzależnione od jej składu i struktury cząsteczkowej. Używane zwykle przez chemików wzory strukturalne są uproszczonym zapisem, wyrażającym głównie skład cząsteczki. Ta prawidłowość dotyczy zarówno związków nieorganicznych, jak i organicznych. Informacje na temat kształtu cząsteczki (rozkładu gęstości elektronowej w cząsteczce) uzyskujemy doświadczalnie, metodami spektroskopowymi, np. przez dyfrakcję promieni X. Poznanie budowy atomu i rozwój mechaniki kwantowej pozwoliły stworzyć takie modele wiązań pomiędzy atomami, które tłumaczą obserwowaną strukturę, zaś w konsekwencji - właściwości cząsteczek. W artykule „Trójwymiarowa chemia” obok odpowiedzi na pytanie, dlaczego cząsteczka metanu przyjmuje strukturę tetraedryczną, a nie którąś z wielu innych możliwych, opisano bardzo istotną cechę związków organicznych, a mianowicie ich chiralność.

Trójwymiarowa chemia
 

Azotowe związki organiczne

Autor: Krystyna Bogdanowicz-Szwed
„Niedziałki” nr 1/99(29), s. 1 

W artykule w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówiono strukturę oraz otrzymywanie wielu naturalnych i syntetycznych związków organicznych, zawierających w swoich cząsteczkach atomy azotu. Podano praktyczne zastosowanie oraz opisano fizykochemiczne właściwości nitrozwiązków, amin i produktów ich kondensacji ze związkami karbonylowymi; zaś dodatkowo omówiono biologiczną funkcję aminokwasów, peptydów, białek, zasad purynowych i pirymidynowych, witamin, alkaloidów i barwników.

Azotowe związki organiczne
 

Barwienie metali

Autor: Bartosz Ziółko
„Niedziałki” nr 1/99(29), s. 19

Autor, wspominając swoje „domowe majsterkowanie”, podaje sposoby chemicznego barwienia metali.

Barwienie metali
 

Mickiewicz i chemia

Autor: Wrócisława Bergandy
„Niedziałki” nr 1/99(29), s. 10

U kogo Mickiewicz próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest chemiczna natura fenomenu miłości? Czy było to zainteresowanie chemią czy raczej dotyczyło filozofii alchemii? Jakimi utworami zaowocowały jego kontakty ze współcześnie żyjącymi chemikami? – odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w artykule.

Mickiewicz i chemia
 

Kobalt

Autor: Marta Nowak
„Niedziałki” nr 5/99(33), s. 98 oraz nr 1/2000(34), s. 12

Jakimi właściwościami fizyko-chemicznymi charakteryzuje się kobalt? Jakie jest jego pozytywne, a jakie negatywne działanie? Prezentowany przez nas artykuł w dziale Popularyzacja chemii pomoże odpowiedzieć na zadane wyżej pytania, ponadto dostarczy informacji na temat występowania pierwiastka w przyrodzie, a także ukaże historię jego odkrycia.

Kobalt
 
Strony:    1 | 2 | następne