Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > portal ucznia > historia chemii

Ignacy Łukasiewicz

Artykuł został poświęcony osobie Ignacego Łukasiewicza nazywanego ojcem przemysłu naftowego. Podjęto próbę pokazania jego wszechstronnej działalności.

Ignacy Łukasiewicz
 

Maria Skłodowska-Curie − współtwórczyni nauki o promieniotwórczości

W artykule przedstawiono pokrótce sylwetkę wybitnej polskiej noblistki oraz przebieg jej pracy badawczej, która doprowadziła do odkrycia radu i polonu. Podkreślono, że historia badań jądrowych i atomowych potoczyłaby się inaczej, gdyby Maria Skłodowska-Curie nie zdecydowała się podjąć badań nad promieniotwórczością uranu.

Maria Skłodowska-Curie −  współtwórczyni nauki o promieniotwórczości
 

Współczesny układ okresowy pierwiastków

Autor: Alina Samotus
„Niedziałki” nr 4/99(32), s. 61

Dlaczego opracowany przez Mendelejewa układ okresowy pierwiastków uzyskał pełną akceptację? Jakie były przyczyny rekonstrukcji układu okresowego, które doprowadziły ostatecznie do przyjęcia za podstawę klasyfikacji pierwiastków ich konfigurację elektronową? Czy prawo okresowości postulowane przez Mendelejewa uległo modyfikacji? Czy rozszerzając współczesny układ okresowy o pierwiastki niewystępujące w przyrodzie, należy się kierować obowiązującą tradycyjną zasadą nadawania nazw czy może zastosować nomenklaturę systemową? Jaki zapis konfiguracji elektronowej powinien być preferowany? – na te pytania można znaleźć odpowiedzi w proponowanym artykule Aliny Samotus.

Współczesny układ okresowy pierwiastków
 

Udział i rola chemików polskich w tworzeniu osiągnięć chemii europejskiej

Autor: Wrócisława Bergandy
„Niedziałki” nr 5/99(33), s. 83

Autorka w historycznym zarysie (od średniowiecza, przez okres zaborów i II wojny światowej) przedstawia osiągnięcia polskich chemików, zarówno takich jak: Jędrzej Śniadecki, Leon Marchlewski, Karol Olszewski, Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Mościcki, jak i innych, którzy okresowo pracowali w Rosji, w Niemczech, Francji czy Szwajcarii. Opis ich naukowej działalności wyraźnie ukazuje, że polscy uczeni nie tylko korzystali z zasobów nauki europejskiej, ale przede wszystkim zasłużyli się w formułowaniu nowych myśli, powstawaniu nowych kierunków przyrodniczych i przyczynili się do ich rozwoju.

Udział i rola chemików polskich w tworzeniu osiągnięć chemii europejskiej
 

Dwie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie

Autor: Józef Hurwic
„Niedziałki” nr 5/99(33), s. 81

Autor artykułu pt. „Dwie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie” odsłania kulisy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie dwóch Nagród Nobla w dwóch różnych dziedzinach naukowych: w fizyce i chemii. Podkreśla, że odkrycia owej uczonej niewątpliwie „rzuciły nowe światło” na zagadnienia niezmienności pierwiastków chemicznych i niepodzielności atomów.

Dwie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie