Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > portal ucznia > animacje komputerowe z serii sw...

Animacje komputerowe z serii „Świat chemii”

 W tej zakładce znajdziesz animacje trudnych pojęć omawianych na lekcjach chemii w gimnazjum. Mamy nadzieję, że ich wizualizacja pozwoli Ci lepiej je zrozumieć. Każda animacja odwołuje się do rozdziału podręcznika Świat chemii. Przed obejrzeniem animacji przeczytaj:

  • jej cel,
  • krótkie wprowadzenie,
  • uwagi dotyczące tego, na co warto zwrócić uwagę albo co przed obejrzeniem animacji należy powtórzyć,
  • pytania i polecenia.


Po obejrzeniu animacji odpowiedz na zamieszczone pod opisem pytania.

 


Zmiany stanu skupienia materii

Rozdział: Rodzaje i przemiany materii

Celem animacji jest modelowe przedstawienie przemian zachodzących w trakcie zmiany stanu skupienia materii.

Zmiany stanu skupienia materii
 

Fotosynteza

Rozdział: Rodzaje i przemiany materii

Celem animacji jest przedstawienie procesu fotosyntezy jako przemiany chemicznej.

Fotosynteza
 

Rozpad alfa

Rozdział: Budowa materii

Celem animacji jest modelowe przedstawienie procesu przemiany promieniotwórczej α.

Rozpad alfa
 

Tworzenie wiązania jonowego

Rozdział: Wiązania chemiczne

Celem animacji jest modelowe przedstawienie procesu tworzenia się wiązania jonowego pomiędzy sodem a chlorem.

Tworzenie wiązania jonowego
 

Reakcja endoenergetyczna

Rozdział: Reakcje chemiczne

Celem animacji jest pokazanie, jakie efekty energetyczne towarzyszą reakcji endoenergetycznej.

Reakcja endoenergetyczna
 

Warstwa ozonowa i jej znaczenie

Rozdział: Gazy

Celem animacji jest wyjaśnienie znaczenia obecności ozonu w atmosferze dla ochrony powierzchni Ziemi przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz mechanizmu powstawania dziury ozonowej.

Warstwa ozonowa i jej znaczenie
 

Obieg wody w przyrodzie

Rozdział: Woda i roztwory wodne

Celem animacji jest pokazanie szlaków transportu wody w przyrodzie.

Obieg wody w przyrodzie
 

Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku potasu

Rozdział: Kwasy i zasady

Celem animacji jest przedstawienie w skali mikroskopowej dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenku łatwo rozpuszczalnego w wodzie.

Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku potasu