Z ZamKorem do egzaminu
Idea

Witamy Państwa na stronie projektu Z ZamKorem do egzaminu, który rozpoczęliśmy w listopadzie 2011 r. Projekt jest bezpłatny i skierowany do wszystkich nauczycieli chemii i fizyki, niezależnie od tego, z jakich podręczników korzystają.

Na stronie poświęconej projektowi udostępnione zostały arkusze do badania wyników dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele mogą pobrać arkusze, przeprowadzić badanie wyników i wpisać je do aplikacji ZamKorek. W zamian za to otrzymają szereg istotnych informacji o tym, jak ich uczniowie radzą sobie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Każdy nauczyciel może zgłosić chęć udziału w projekcie. Nie wymagamy zgłoszeń od tych z Państwa, którzy przesłali oświadczenie o korzystaniu z naszych książek, oraz nauczycieli, którzy wzięli udział w Próbie Generalnej.

Trzy kroki
Przygotowanie do egzaminu

Przeprowadzone przed kilkoma laty międzynarodowe badania (PISA) umiejętności przyrodniczych polskich uczniów wykazały określone braki i słabości. Już wówczas MEN zapowiedział zmiany wymagań egzaminacyjnych, mające na celu poprawę wyników w podobnych badaniach w przyszłości. Wszystkie pozycje oferowane przez ZamKor zostały przygotowane z myślą o tych zmianach.

Zamkor
Badanie wyników

Zamieszczone w projekcie arkusze pozwalają sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów zawarte w podstawach programowych. Nauczyciel może wykorzystać dowolną liczbę arkuszy w odpowiednim dla niego czasie. Arkusze będą aktualizowane każdego roku. Nauczyciele mogą wpisywać wyniki do aplikacji ZamKorek i przeprowadzać ich analizę, w tym porównanie z wynikami ogólnopolskimi.

Arkusze będą publikowane w dwóch wersjach A i B. Dołączamy do nich odpowiednio wypełnione karty odpowiedzi dla nauczyciela oraz takie same dla obu wersji karty odpowiedzi ucznia. W terminarzu prezentujemy szczegółowy zakres materiału do każdego z arkuszy oraz terminy ich publikowania na naszej stronie.

Badanie wyników
Próbny egzamin

Ukoronowaniem projektu jest Próba Generalna, czyli próbne egzaminy z chemii i fizyki. W roku szkolnym 2012/2013 próbny egzamin gimnazjalny odbędzie się 04 marca 2013 r., natomiast próbna matura 21 marca 2013 r.

Arkusze do próbnego egzaminu gimnazjalnego i próbnej matury na rok 2013 oraz podsumowanie wyników zostaną opublikowane w serwisie poświeconym Próbie Generalnej. Zapraszamy Państwa także do obejrzenia arkuszy i statystyk z egzaminów przeprowadzonych wiosną 2011 i 2012 r.

Wyniki próbnych egzaminów, podobnie jak arkuszy do badania wyników, można również analizować za pomocą aplikacji ZamKorek, przystosowanej specjalnie do tego celu. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli chemii i fizyki!

Próba generalna