Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia
01.09.2011

Komunikat dyrektora CKE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku (CKE)

Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (CKE)

Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (CKE)

Co nowego w edukacji od roku szkolnego 2011/2012 (MEN)

 
22.06.2011

Nowy projekt systemowy w ORE (ORE)

Komunikat nr 4/2011 dla kandydatów uczestniczących w I części szkolenia Ekspert 2011 (ORE)

Pierwszy zjazd I edycji szkoleń „Nauczyciel-badacz” − relacja (ORE)

Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek „Ewaluacja wewnętrzna wsparciem szkoły w jej rozwoju” (ORE)

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku − materiały (ORE)

Nowa odsłona portalu Scholaris! (ORE)

I spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji (ORE)

Relacja z I Kongresu Polskiej Edukacji (ORE)

Konwersatorium „Aby nie gubić zdolności i talentów uczniów” (ORE)

Konferencja „Nie mów do dziecka, lecz z nim rozmawiaj” (ORE)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na www.pedagogia.pl (Literka.pl)

Dlaczego gimnazjaliści polegli na egzaminach (Literka.pl)

Dużo treści, mało godzin na realizację (Literka.pl)

Chory nauczyciel może być tylko wolontariuszem (Literka.pl)

Czy związki zawodowe powinny opiniować uchwałę (Literka.pl)

 
Strony:    poprzednie 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następne