Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > portal nauczyciela > wyklady on-line

Kształcenie umiejętności praktycznych warunkiem skutecznego procesu nauczania chemii – 2010 r.

Wykład ten był głoszony na spotkaniach z nauczycielami gimnazjalnymi i licealnymi, które odbywały się od lutego do maja na terenie całej Polski. Jego celem było:

  • zwrócenie uwagi na konieczność kształcenia umiejętności praktycznych zarówno laboratoryjnych, jak i tych dotyczących wykorzystywania wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów typowych i nietypowych opisanych w podstawie programowej na wszystkich etapach kształcenia;
  • przedstawienie kolejnych kroków postępowania pozwalających na osiągnięcie jak najwyższych wyników nauczania;
  • zaprezentowanie sposobu zagospodarowania dodatkowych godzin wynikających ze zmian w Karcie Nauczyciela.
 

Wykład dostępny po kliknięciu w link [wykład on-line]

 

Pakiet edukacyjny „Świat Chemii”

Prezentacja, którą Państwu przedstawiamy, głoszona była na spotkaniach z Nauczycielami wiosną 2009 roku. Celem jej było zapoznanie Nauczycieli z założeniami planowanej Reformy oświaty oraz zaprezentowanie pakietu edukacyjnego „Świat Chemii” wydanego przez ZamKor.

Ideę Reformy przedstawiono na podstawie materiałów publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W oparciu o założenia Reformy, wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole oraz badanie oczekiwań Nauczycieli, opracowano pakiet edukacyjny „Świat Chemii”. Współautorzy pakietu Anna Warchoł i Andrzej Danel prezentują myśl przewodnią, jaka towarzyszyła twórcom tej serii: uczynić pracę Nauczyciela skuteczniejszą, łatwiejszą, a dla Uczniów ciekawszą. 

Wykład dostępny po kliknięciu w link [wykład on-line]

 

Co nowego w chemii? Część 1-2

W pierwszej części prezentacji omówiono różne koncepcje nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym, zarówno ze względu na profile (humanistyczny – podstawowy, biologiczno-chemiczny – rozszerzony), jak i sposób realizacji (nauczanie dwuetapowe lub w systemie liniowym).

W drugiej części przedstawiono najważniejsze zmiany w nauczaniu chemii, aby uczyć zgodnie z zasadą naukowości. Szczególnie zwrócono uwagę na precyzję wypowiedzi, zmiany w nomenklaturze związków nieorganicznych i organicznych (w tym zmiany w nomenklaturze węglowodorów), zwrócono również uwagę na różne produkty reakcji węglowodorów nienasyconych z wodą bromową a roztworem bromu w rozpuszczalnikach organicznych.

Koncepcje te zostały omówione w oparciu o podręcznik i program:

  • M. M. Poźniczek, Z. Kluz: „Chemia – zakres rozszerzony”. ZamKor, Kraków 2003. (system dwuetapowy),
  • M. M. Poźniczek, Z. Kluz, E. Odrowąż: „Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym – poziom rozszerzony”. ZamKor, Kraków 2003. 

 jak i o przygotowany nowy pakiet:

  • M. M. Poźniczek, Z. Kluz, E. Odrowąż: „Wybieram chemię – pełny zakres treści do matury na poziomie rozszerzonym – program nauczania” (Numer dopuszczenia DKOS-5002-12/07),
  • M. M. Poźniczek, Z. Kluz: „Wybieram chemię – pełny zakres treści kształcenia do matury na poziomie rozszerzonym. Część 1” (Nr dopuszczenia 97/07).

 [wykład on-line część 1]  [wykład on-line część 2]