Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > portal nauczyciela > wazne dokumenty

Spis zalecanych doświadczeń

Udostępniamy Państwu spis zalecanych doświadczeń dla wszystkich etapów edukacyjnych zaczerpnięty z komentarzy do podstawy programowej opublikowanych w przygotowanym przez MEN zeszycie piątym Edukacji przyrodniczej.

Spis zalecanych doświadczeń
 

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

Od nowego roku szkolnego nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach czasu pracy są zobowiązani do realizacji dodatkowej godziny na rzecz uczniów. Na stronie MEN pojawił się komunikat na temat sposobów realizowania tych godzin.

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.
 

Nowy komunikat na stronie MEN na temat warunków i trybu dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania

W dniu 8 czerwca 2009 roku Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, tj. w dniu 10 czerwca 2009 roku.

Nowy komunikat na stronie MEN na temat warunków i trybu dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania
 

Uwagi dotyczące opracowywania i dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego

Prezentujemy Państwu uwagi dotyczące opracowania i dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania wraz z naszą propozycją tworzenia własnych programów dostosowanych do możliwości Państwa szkoły, warsztatu pracy oraz uczniów.

Uwagi dotyczące opracowywania i dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego
 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego – założenia ogólne

Zamieszczony fragment podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczy założeń ogólnych dla III i IV etapu edukacyjnego. Znajdziecie tu Państwo informacje na temat trzech dokumentów: szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki, na których oparta winna być praca szkoły. Zaznaczono treści, na które powinni zwrócić szczególną uwagę nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego – założenia ogólne
 

Zalecenia MEN dotyczące realizacji podstawy programowej z chemii dla III i IV etapu edukacyjnego

Przedstawiony materiał to fragment podstawy programowej kształcenia ogólnego opisujący zalecenia dotyczące sposobu nauczania chemii na III i IV etapie edukacyjnym, w którym podkreślono konieczność eksperymentowania „w niezbyt licznych grupach” oraz stosowania metod aktywizujących, projektów edukacyjnych i wycieczek dydaktycznych.

Zalecenia MEN dotyczące realizacji podstawy programowej z chemii dla III i IV etapu edukacyjnego
 

Przykładowy ramowy plan nauczania w gimnazjum

Tu znajdziecie Państwo fragment przykładowego ramowego planu nauczania w gimnazjum umieszczonego na stronie MEN, poświeconej reformie. Proszę zwrócić uwagę na optymalną propozycję rozłożenia godzin chemii w cyklu kształcenia.

Przykładowy ramowy plan nauczania w gimnazjum
 

Podstawa programowa – chemia III etap edukacyjny

Dokument zawiera fragment podstawy programowej kształcenia ogólnego, dotyczący chemii na III etapie edukacyjnym. W treściach nauczania, zapisanych w postaci celów szczegółowych, podkreślono umiejętności dotyczące różnorodnych czynności praktycznych, o których jest mowa również w wymaganiach ogólnych, zawartych w celach kształcenia. Zgodnie z założeniami reformy, przygotowując się do planowania pracy w nowym roku szkolnym, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie umiejętności:

  • praktycznych (laboratoryjnych),
  • pozwalających na rozwiązywanie problemów dzięki zrozumieniu zdobytej wiedzy,
  • wyszukiwania i przetwarzania informacji z różnorodnych źródeł wiedzy (to podkreślane było już przy poprzedniej reformie).

Na realizację opisanych tu celów ogólnych i szczegółowych zaplanowano 130 godzin w cyklu kształcenia. 

Podstawa programowa – chemia III etap edukacyjny
 

Podstawa programowa – chemia IV etap edukacyjny, poziom podstawowy

Tutaj znajdą Państwo podstawę programową z chemii dla poziomu podstawowego IV etapu edukacyjnego. Na jej realizację w cyklu kształcenia przewidziano 30 godzin. Cele ogólne na tym etapie edukacji są takie same jak cele III etapu edukacyjnego. Rozszerzony został kontekst dotyczący rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy. Zawarte w celach szczegółowych treści są liniowym uzupełnieniem treści III etapu edukacyjnego. W obrębie treści nauczania, zapisanych w postaci celów szczegółowych, podkreślono laboratoryjne umiejętności praktyczne.

Podstawa programowa – chemia IV etap edukacyjny, poziom podstawowy
 

Podstawa programowa – chemia IV etap edukacyjny, poziom rozszerzony

Prezentujemy fragment podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczący chemii na poziomie rozszerzonym IV etapu edukacyjnego. Na realizację tego obszaru w cyklu kształcenia przewidziano 240 godzin. W dokumencie w treściach nauczania, opisanych celami szczegółowymi, podkreślono laboratoryjne umiejętności praktyczne.

Podstawa programowa – chemia IV etap edukacyjny, poziom rozszerzony
 
Strony:    1 | 2 | następne