Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > portal nauczyciela > programy nauczania > swiat chemii. program nauczania chemii ...

Świat chemii. Program nauczania chemii w gimnazjum

Anna Warchoł, Dorota Lewandowska

Świat chemii. Program nauczania chemii w gimnazjum.jpgBardzo starannie opracowany program kształcenia na podstawie metodologii tworzenia programów i podstawy programowej. Zawiera rozkłady materiału: blokowy i szczegółowy. Znajdują się w nim założenia programowe wraz z komentarzem dydaktycznym, cele ogólne i szczegółowe, procedury ich osiągania oraz propozycje środków dydaktycznych służących realizacji założonych celów.

 

 

Program nauczania chemii w gimnazjum do podręcznika „Świat chemii” zawiera:

  • podstawę programową,
  • komentarz do podstawy programowej,
  • charakterystykę programu,
  • dobór i układ treści wraz z komentarzem dydaktycznym,
  • rozkłady materiału: blokowy, ogólny (z podziałem na jednostki lekcyjne) i szczegółowy (z przypisanymi wymaganiami podstawowymi i ponadpodstawowymi, proponowanymi doświadczeniami i pomocami dydaktycznymi),
  • procedury osiągania celów nauczania,
  • propozycję kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów.

Program nauczania do podręcznika „Świat chemii” w formie plików edytora Microsoft Word, które można dowolnie edytować. ZamKor zrzeka się praw autorskich, nauczyciel wpisuje swoje nazwisko jako autor programu. Tak skonstruowany dokument musi uzyskać pozytywną opinię nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy przesłali oświadczenie, że uczą lub będą uczyć z naszych podręczników i zalogują się do Portalu Nauczyciela.

Pliki do pobrania – wersja do edycji

Opinia na temat programu przygotowana przez doradcę metodycznego nauczania chemii - Lidię Wasyłyszyn:
Program nauczania - opinia

Plakat przedstawiający koncepcję programu nauczania chemii w gimnazjum, która jest zgodna z nową podstawą programową i przeznaczona do pracy z pakietem „Świat chemii”. Plakat ten był prezentowany podczas XIV Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii PTCH w miejscowości Boszkowo.
Program nauczania - plakat