Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > mapa strony

„Nowe podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych”

W czasopiśmie „Chemia w Szkole” pan Karol Dudek opublikował artykuł pt. Nowe podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych. Opisuje w nim przygotowane do nowej podstawy programowej podręczniki z chemii do zakresu podstawowego. Cieszy nas dobra opinia dotycząca naszego podręcznika Świat chemii:

Podręcznik posiada bardzo bogatą i znakomicie dopracowaną część doświadczalną. Niekwestionowaną zaletą jest brak jakiejkolwiek archaizacji czy to w nomenklaturze, czy w stosowanych oznaczeniach. Wszystko dostosowane jest do najnowszych wymagań i przepisów. Zagadnienia ochrony środowiska potraktowane są najbardziej kompleksowo ze wszystkich prezentowanych publikacji – omówione zostały nie tylko zanieczyszczenia gleby, ale również powietrza oraz wody.

Korzystając z okazji, odniesiemy się do wymienionych dalej nielicznych uwag:

  • Z pojęciem sieci krystalicznej uczeń styka się w gimnazjum przy okazji omawiania związków o budowie jonowej, dlatego wyjaśnienie pojęcia zostało pominięte.
  • Wskazany brak konsekwencji jest w rzeczywistości przemyślanym działaniem − na stronie 40 jest mowa o zjawiskach krasowych zachodzących w ściśle określonych warunkach, natomiast na stronie 61 o przenikaniu jonów do gleby. Strzałka w obie strony przy zapisie równania reakcji ilustrującego zjawiska krasowe informuje (co zresztą jest ujęte w komentarzu zamieszczonym poniżej w podręczniku), że są to procesy odwracalne.
  • Jeżeli chodzi o zapis kwasu siarkowego(IV) – nie na stronie 280, ale na 260, rzeczywiście celowe byłoby zamiast znaku równości zapisanie strzałek w obie strony.
  • Zgodnie z podstawą programową gimnazjalną uczeń powinien wiedzieć, w jaki sposób można wykryć białka i proponować sposoby jego wykrywania. Rzeczywiście, próba ksantoproteinowa dotyczy tylko aminokwasów aromatycznych, ale tego typu związków uczeń jeszcze nie zna, dlatego nie zostało to uszczegółowione.