Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > mapa strony

Reforma do szkół gimnazjalnych wdrożona

Mija ostatni rok wytężonej pracy zarówno nauczycieli, jak i pracowników naszego wydawnictwa, związanej z wdrażaniem reformy edukacji w szkołach gimnazjalnych. Konsekwentnie spełniamy dawane Państwu obietnice. W efekcie, oprócz zaproponowanych przez nas pozycji książkowych, w naszym serwisie chemia.zamkor.pl między innymi:

  • zamieściliśmy test diagnostyczny dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum oraz zaprojektowaliśmy arkusz kalkulacyjny pozwalający na przeanalizowanie informacji na temat uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum;
  • opublikowaliśmy scenariusze 16 lekcji powtórzeniowych z kartami do wszystkich działów programowych, kilku najistotniejszych lekcji bieżących oraz scenariusze wycieczek edukacyjnych;
  • zamieściliśmy 29 gotowych sprawdzianów w wersjach A i B z kryteriami oceniania (w przygotowaniu kolejne 4);
  • stworzyliśmy bazę do tworzenia sprawdzianów, a w niej około kilkaset zadań;
  • pojawił się generator sprawdzianów, a w nim 1300 zadań różnego typu przypisanych do punktów podstaw programowej; daje to możliwość generowania sprawdzianów w wersjach A i B wraz z kluczem odpowiedzi;
  • dla uczniów zamieściliśmy sfilmowane zalecane doświadczenia z kartami pracy;
  • uruchomiliśmy skierowany do nauczycieli Program Naprawczy oraz aplikację dla uczniów SOS przed egzaminem, skorelowane ze zbiorami zadań, umożliwiające ćwiczenie umiejętności opisanych punktami podstawy programowej, które sprawiają uczniom największą trudność.

W naszej ofercie handlowej znajdują się folio- i fazogramy, szkło i sprzęt laboratoryjny oraz modele chemiczne.

Obecnie pracujemy nad kreatorem lekcji multimedialnych.

Podobne materiały przygotowujemy dla szkół ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo już drugi rok z rzędu przeprowadzamy Próbę Generalną, czyli próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne. W tym roku w ramach akcji z Z ZamKorem do egzaminu zaproponowaliśmy arkusze do badania wyników. Nauczyciele, którzy wpisują wyniki swoich uczniów do aplikacji ZamKorek, otrzymują wykresy porównawcze, ilustrujące osiągnięcia uczniów i zespołów klasowych na tle osiągnięć uczniów z całej Polski.

Proponowane przez nas książki, materiały i środki dydaktyczne są pewne merytorycznie i wygodne w użyciu.

Nasze działania są długofalowe, starannie przemyślane i konsekwentnie realizowane. Pozwalają one nauczycielom wyciągnąć wnioski na temat efektów pracy, inspirują do dalszego rozwoju i doskonalenia. Najważniejsza jest dla nas jakość w polskiej edukacji, a w szczególności podniesienie poziomu nauczania chemii – przedmiotu o ogromnym znaczeniu w wielu dziedzinach życia.