Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal nauczyciela i ucznia > probna matura 20122013 - arkuszeodpowiedzi

Próbna matura 2012/2013 - arkusze/odpowiedzi

UWAGA!
W próbnym arkuszu maturalnym z chemii (poziom rozszerzony) w modelu odpowiedzi do zadania 14 uległ zmianie sposób punktowania.
Uzasadnienie: W probówce nr 3 powstaje osad Fe(OH)3. Wodorotlenek żelaza(III) w warunkach, w jakich przeprowadzono doświadczenie (temperatura pokojowa), nie reaguje z nadmiarem zasady sodowej.
Fe(OH)3 dopiero w temperaturze wrzenia po dodaniu roztworu NaOH lub KOH roztwarza się.

Zatem poprawnie sformułowana obserwacja brzmi: Wytrącił się (brunatny) osad, który (w temperaturze pokojowej) po dodaniu nadmiaru odczynnika nie rozpuszcza się (nie roztwarza się).
Uczniowi należy jednak przyznać punkt, jeśli napisze, że otrzymany osad rozpuszcza się w nadmiarze zasady sodowej.

Wszystkich nauczycieli prosimy jednak, by swoich uczniów szczególnie uczulili na tę właściwość wodorotlenku żelaza(III).